Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 11:41

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη, επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών με ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος,για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

 

Αιτήσεις δεκτές από 30/09/2017 έως 09/10/2017.