Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 12:29

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες κλάδευσης ψηλών αειθαλών & φυλλοβόλων δέντρων και ουασιγκτονιών του Δήμου μας

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                            ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  12/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   54681
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λάμπρου Ειρήνη
ΤΗΛ: 213-2074700
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί σε εργασίες κλάδευσης ψηλών αειθαλών & φυλλοβόλων δέντρων και ουασιγκτονιών του Δήμου μας. Οι χώροι εργασιών κλάδευσης είναι σε πεζοδρόμια, πλατείες, πεζοδρόμους, αλσύλλια, δεντροστοιχίες και άλλους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που φύονται δέντρα και ουασιγκτόνιες.
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
•  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
•  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
•  Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών κλάδευσης περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών που περιγράφονται στη μελέτη λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των εργασιών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 
Η συνολική αξία των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.775,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον κωδικό 35.7332.0009 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
1.  Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς 
2.  Τεχνική προσφορά
3.  Οικονομική προσφορά
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074700. 
 
Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 20/10/2017 σε κλειστό φάκελο.   
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.