Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 10:35

Διακήρυξη προμήθειας παροχών- μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου για το έτος 2017

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                                         ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   24/11/2017

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.  62707

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                             

FAX: 210-4633375                                                             

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια παροχών – μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2017»,προϋπολογισμού 69.261,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και την ποιότητα όπως περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να δώσουν προσφορά και για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη  με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν την συνολική ποσότητα εκάστου είδους.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6063.0006, 15.6063.0005, 20.6063.0005 , 35.6063.0006 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας )» του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12/12/2017  ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 π.μ και θα λήξει στις 10.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα

ημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τον φάκελο της προσφοράς που θα προσκομίσουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν  και δείγματα για τα είδη με αύξοντα αριθμό 1,2,8,11,17,20,21,22,23,25.

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ος όροφος Τμήμα Προμηθειώντηλέφωνα:2132074699, 2132074702, 2132074755 Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                               

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση