Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 17:11

Διακήρυξη για προμήθεια πλήρους γεύματος για τη σίτιση των μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   12/12/2017

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.  66786

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                             

FAX: 210-4633375                                                             

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια πλήρους γεύματος για τη σίτιση των μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το σχολικό έτος 2017-2018»,  προϋπολογισμού 65.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και την ποιότητα όπως περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6481.0040  και τίτλο «δαπάνες για τη σίτιση των μαθητών μουσικού  & Καλλιτεχνικού    Γυμνασίου» του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28/12/2017  ημέρα Πέμπτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 π.μ και θα λήξει στις 10.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα

ημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ος όροφος Τμήμα Προμηθειώντηλέφωνα:2132074699, 2132074702, 2132074755 Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                           

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση