Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 13:17

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια πλήρως αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου», προϋπολογισμού 43.400,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

 ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                         ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   17/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.   18882
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια πλήρως αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου», προϋπολογισμού 43.400,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον  Κ.Α. 20.7131.0010  με τίτλο «Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις  01/06/2018  ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 π.μ και θα λήξει στις 10.30 π.μ.
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά , συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών τηλέφωνα: 213-2074699, 213-2074702, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση