Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 15:16

Πρόσληψη είκοσι εννέα (29) Ατόμων ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) Μηνών, για Καλοκαιρινές Πολιτιστικές και άλλες Δράσεις στο Δήμο μας

Πρόσληψη – συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Πέμπτη 24-5-2018 έως και την Παρασκευή 1-6-2018 και κατά τις ώρες  09:00π.μ – 14:00μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2074639, 640 και 641.