Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 15:19

Πρόσληψη είκοσι (20) Ατόμων ΙΔΟΧ, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας του Δήμου μας

Πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας ΔΕ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ενός (1) Οδηγού Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ) ΔΕ, τριών (3) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ), δύο (2) Υδραυλικών Αποχέτευσης ΔΕ και δώδεκα (12) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας του Δήμου μας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Πέμπτη 24-5-2018 έως και την Παρασκευή 1-6-2018 και κατά τις ώρες  09:00π.μ – 14:00μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2074639, 640 και 641.