Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 14:30

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) μήνες

Πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των θερινών αναγκών των καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν κατατίθενται στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (ισόγειο Δημαρχείου) για το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από την Παρασκευή 01/06/2018 έως και Παρασκευή 08/06/2018 και ώρες  09:00π.μ – 14:00μ.μ.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641, 639