Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 12:25

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ) Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας»

Πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ) Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».

 

Αιτήσεις από 29/06/2018 έως 09/07/2018.