Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 14:39

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες φυτοπροστασίας των δέντρων του Δήμου

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                     ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 09/08/2018

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. 32593     

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αποθηκών

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074704                                                                

FAX: 210-4633375     
           
                                               

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

   διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» προϋπολογισμού 46.462,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.


Η δαπάνη της εκτέλεσης της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0012 και τίτλο «Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δέντρων του Δήμου μας για το έτος 2018» του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24/08/2018 ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα: 213-2074699, 213-2074702, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση