Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 15:35

Διαγωνισμός για ανάθεση Υπηρεσίας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής

Διαγωνισμός για ανάθεση Υπηρεσίας Εναλλακτικής Διαχείρισης  Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ),  Ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής: