Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 11:15

Διαγωνισμός «Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες του πρασίνου του Δήμου μας»

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 20/12/2018

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. 51904      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 - Τ.Κ. 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαβολάκη Αικατερίνη

ΤΗΛ: 213-2074703                                                                                           

FAX: 210-4633375                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

    διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και κηπαίου χώματος για τις ανάγκες του πρασίνου του Δήμου μας»,   προϋπολογισμού 64.798,76  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

    Η δαπάνη της εκτέλεσης της προμήθειας θα βαρύνει τους  Κ.Α. 35.6692.0002 και τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας» και Κ.Α. 35.6693.0003 και τίτλο «Προμήθεια οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος και εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου» του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.    

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις  04/01/2019  ημέρα Παρασεκυή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα: 213-2074703, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση