Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 12:05

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου για χρονικό διάστημα 2 ετών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κερατσίνι,  08/04/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.:   13452    

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών                                                  

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                      

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας                                   

Τηλέφωνο: 213.2074755                              

Φαξ:         210.4633375        

                                            

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής.

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

  1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ »
  2. Υπό προμήθεια είδη:

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Είδη με Φ.Π.Α. 13%)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Είδη με Φ.Π.Α. 24%)

ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΟΜΑΔΑ Γ΄  : ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΟΜΑΔΑ Δ΄ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Ε΄ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.1 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Είδη με Φ.Π.Α. 13%)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.2 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Είδη με Φ.Π.Α. 24%)

  1. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (8 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
  2. Συνολικός προϋπολογισμός:

1.310.394,30 € χωρίς Φ.Π.Α.

194.448,24 € Φ.Π.Α. (13% & 24%)

1.504.842,54 € συνολικός προϋπολογισμός

  1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.
  2. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

                       Ο Δήμαρχος  

                   Χρήστος Βρεττάκος

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση