Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 14:09

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

           --------------                                                                                                        ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ     25/09/2019

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.      36774      

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 – Τ.Κ. 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                                           

FAX: 210-4633375   

 

                                                                                         

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»,     προϋπολογισμού 47.776,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

 

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με την διαδικασία περί πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2014), συνολικού ύψους 47.776,40 € και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του οικονομικού έτους 2019 , 2020 και 2021 βαρύνοντας τις πιστώσεις στον Κωδικό Εξόδων 15.6481.0055 και τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (πολυετής 2019-2020-2021)»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 09/10/2019 ημέρα Τετάρτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα: 213-2074702, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

                                                                                                                                 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                                                                    

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση