Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2011 13:58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 08 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ έως 15:30 μ.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση κοντέινερ που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2011.

Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 14.464,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6234.0001 με τίτλο εξόδου «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μίσθωση φορτηγών, κοντέινερς, φορτωτών κ.λ.π) για καθ/σμό κοιν. χώρων και οικοπέδων» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά
πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ