Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: διαγωνισμός

 

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 02/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 44137/5-11-18  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

--------------------------------------------------------------                                                                                                

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Καούρα                                                                                          

ΤΗΛ: 213-2074-701                                                                         

FAX: 210-4633375                    

                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης και εξοπλισμού για τις ανάγκες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από τον Δήμο.

  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς
  2. Τεχνική Προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

                             Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους, το αντίστοιχο δείγμα  το οποίο  θα φέρει την ειδική ετικέτα με τη σύνθεση των υλικών από τα οποία είναι  κατασκευασμένο  και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα δείγματα κρατούνται στη διάθεση του Δήμου και ο ανάδοχος πρέπει να προσφέρει το είδος σύμφωνα με το δείγμα που κατέθεσε .

                            Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών κατασκευής ή των σχεδίων ραφής τους απορρίπτονται

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ,Δ,Ε) που περιγράφονται στη μελέτη και όπως απαιτούν οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός της κατηγορίας ΣΤ στολή δικυκλιστών για την οποία θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά και θα αξιολογηθεί στο σύνολο των ειδών της . Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών τόσο των κατηγοριών (Α,Β,Γ,Δ,Ε) όσο και της κατηγορίας ΣΤ . Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

                      Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701.       

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή  09/11/2018 στις 1.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                    

                               

                                                                                                                       Η Αντιδήμαρχος

 

                                                                                                                  Ελένη Καπουσίζογλου       

Σελίδα 1 από 2

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση