Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 10:30

ΑΠΟΦ. 292 Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ