Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 14:47

ΑΠΟΦ. 315 Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ