Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 09:56

ΑΠΟΦ. 331 Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1505-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ