Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 09:58

ΑΠΟΦ. 418 Ο.Ε. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ