Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 13:22

ΑΠΟΦ. 466 Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ