Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 09:42

ΑΠΟΦ. 494 Ο.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 199 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ε ΔΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ