Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 11:22

ΑΠΟΦ. 548 Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ