Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 10:30

ΑΠΟΦ. 572 Ο.Ε. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ