Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 10:01

ΑΠΟΦ. 8 Ο.Ε. 4ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΟΠΟΡΩΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ