Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 10:33

ΑΠΟΦ. 366 Ο.Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ)