Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 13:10

Ισολογισμός Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας 31-12-2015 μαζί με αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ισολογισμός του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας 31-12-2015 μαζί με αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: