Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 09:44

Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας νια τους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, με απ' ευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του Ν.4281/2014
  2. Τις ισχύουσες διατάξεις του Π. Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
  3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3463/2006
  4. Του Ν.3852/2010
    1. Του Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α/2010) με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
    2. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

1

«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας νια τους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας»

 

 

15.647,81 € (με Φ.Π.Α.)

 

Προσφορές γίνονται δεκτές ως και τις 20 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή  στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, 2ο όροφο του κτιρίου, Ελ. Βενιζέλου 200.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της σχετικής μελέτης που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών.

Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους

εκπρόσωπους τους και θα υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο  .

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν:

A. ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων που αναφέρονται στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών για την: «Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζομένους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας » και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Β.  ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (σε περίπτωση επιχείρησης) και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναφορικά με τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται στην μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές - Β. Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας).

  • Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Τηλ. 213 2074 702) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.