Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 11:54

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2016 διαφόρων ειδικοτήτων 15 ατόμων

 

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2016 διαφόρων ειδικοτήτων 15 ατόμων.

 

Ενστάσεις δεκτές στον ΑΣΕΠ από 22/10/2016 έως 31/10/2016.