Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 12:31

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016

για τη σύναψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιπέντε (25) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

 

Ενστάσεις δεκτές απευθείας στο ΑΣΕΠ από 06/12/2016 έως 15/12/2016.