Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 13:45

Πρoσωρινά αποτελέσματα για τη πρόσληψη 10 πτυχιούχων φυσικής αγωγής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους», έτους 2016-2017.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ

ΑΠΟ 28/01/2017

ΕΩΣ 06/02/2017

Η ένσταση κατατίθεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, υπόψη κας Δάιου Δέσποινας.