Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 21:33

Αποτελέσματα ΣΟΧ 5/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 5/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 06/02/2019 ΕΩΣ 15/02/2019

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΟΓΟ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 9/2/2019 ΕΩΣ 18/2/2019.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΛΟΓΟ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 13/2/2019 ΕΩΣ 22/2/2019.