Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 09:50

Πρόσκληση για άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 2/3/2019 ΕΩΣ 11/3/2019