Εκδηλώσεις Δήμου

bus11DOG CAT1

lipasmatacine banner

SMIMMING POOLLIBRARY

banner2kek

 

 

europe

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019 12:12

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2019 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2

 

1

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  1. Στο πλαίσιο της αίτησής σας για τη διαδικασία μοριοδότησης που αφορά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων έτους 2019 του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και ενόψει των υποχρεώσεών μας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως απορρέουν από τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

α. Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, ΤΚ 18756, Τηλ. 2132074600) είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προσκομίζετε στο πλαίσιο της παρούσης αίτησής σας.

β. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, ΤΚ 18756, Τηλ. 2132074730, ηλ. διεύθυνση: )

γ. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων μας είναι η αξιολόγηση της αίτησής σας για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις κατασκηνώσεις, με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος μας με βάση τις ισχύουσες συμβάσεις. Αναφορικά με τους επιτυχόντες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας α) για την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία θα σας χορηγηθεί και β) για την αποστολή των στοιχείων των επιτυχόντων στην αντίστοιχη κατασκήνωση. Νομικές βάσεις της επεξεργασίας για την ως άνω διαδικασία (α) συνιστά το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ, ενώ η αντίστοιχη για τη διαδικασία (β) αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ίδιου Κανονισμού. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 στοιχ. ε΄ εδ. 1, 2 και 21 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 97 Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») και επί τη βάσει αυτών, στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με αριθμ. 193/2019, η οποία αφορά «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160) ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» και στις συναφθείσες συμβάσεις.

δ. Αποδέκτης των δεδομένων είναι οι υπάλληλοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και εφόσον επιτύχετε στη διαδικασία μοριοδότησης, τα απολύτως αναγκαία δεδομένα (ονοματεπώνυμο του επιτυχόντος, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης και τηλ. επικοινωνίας) θα αποσταλούν στην αντίστοιχη κατασκήνωση («αποδέκτης»). Προκειμένου, ο Δήμος μας να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις του, οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις θα μας αποστείλουν τα στοιχεία που αφορούν στις παρουσίες των παιδιών σας. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας συνεργάζεται με την ιδιωτική εταιρεία “Intellisoft”, η οποία παρέχει το σχετικό λογισμικό προκειμένου να εξαχθεί η ακριβής σειρά κατάταξης των επιτυχόντων. Η εν λόγω εταιρεία δεν αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλετε στο πλαίσιο της παρούσης διαδικασίας, ωστόσο, εάν υπάρξει σχετικό πρόβλημα ως προς τη λειτουργία του λογισμικού, ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρείας, θα αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα μόνο για τον σκοπό της επίλυσης του ζητήματος του λογισμικού. Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις συνιστούν διαφορετικούς υπεύθυνους επεξεργασίας. Συνεπώς, ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας, αναφορικά με τους σκοπούς που επιδιώκονται από τις ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

ε. Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας δεν προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες χώρες.

  1. Επίσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 480/1985.

β. Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε τον «περιορισμό» της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή το «κλείδωμα» τους χωρίς περαιτέρω διαχείρισή τους, εφόσον αυτό τεκμηριωθεί επαρκώς σε κάποια από τις περιπτώσεις του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ[1].

γ. Για οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23 – Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr).

δ. Η παροχή των δεδομένων σας είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας μας για την παροχή των εν λόγω κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας και αλληλεγγύης, όπως απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 97 Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») και στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με αριθμ. 193/2019. Επίσης, είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβάσεων με τις ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

 

[1] Τα δικαιώματα που αφορούν στην «φορητότητα» των δεδομένων και στην «εναντίωση» κατά της επεξεργασίας, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ αντιστοίχως, δεν δύναται να ασκηθούν στην παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση