Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 13:52

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου του πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, ώστε να περιέλθει ο χώρος στα χέρια του λαού της πόλης.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 281/τ. Δ'/4-6-2019 η Απόφαση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου του πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα προκειμένου να κατασκευαστεί Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου. Αναμφίβολα, η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως θετική, αφού, εκτός των άλλων, εμπεδώνει και δρομολογεί δεσμευτικές διαδικασίες και προθεσμίες.

1lip

2lip

3lip

 

4lip