Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 10:38

21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κερατσινίου- Δρπαετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο: 7 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Ν. 1828/89 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΩΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΤΟΥΣ 2020 ΘΕΜΑ 3ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑ 4ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- 2 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20.000,00 € ΣΤΗΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΘΕΜΑ 8ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15.000,00€ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016» ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΘΕΜΑ 13ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ“ (Ε.Ε.Α.Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ 14ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨ ΘΕΜΑ 15ο: ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002489 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΕΩΣ 30/12/2023 ΘΕΜΑ 16ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 489/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 11 ΠΕΡ. Β΄ΚΑΙ ΠΕΡ. Δ΄ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΘΕΜΑ 17ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 11 ΠΕΡ. Β΄ΚΑΙ ΠΕΡ. Δ΄ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΘΕΜΑ 18ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΘΕΜΑ 19ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» ΘΕΜΑ 20ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» ΘΕΜΑ 21ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2 ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2017» ΘΕΜΑ 23ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ», ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΘΕΜΑ 24ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΕΜΑ 25ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α.Ν.) ΘΕΜΑ 26ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Μ.Κ.) ΘΕΜΑ 27ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ 58-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) ΘΕΜΑ 28ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ.ΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΩΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 59-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) ΘΕΜΑ 29ο: ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΞΩΝ ΑΡ. 7, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 62-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) ΘΕΜΑ 30ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2019: 15η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-09-2019 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 01-09-2019 17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 03-10-2019 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 21-10-2019 19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 30-10-2019

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση