Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 09:44

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Ε. 26-4-2017

Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Εκτελεστικής Επιτροπής,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 κα 63 του Ν. 3852/2010)
Την Τετάρτη 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 13.00, στο γραφείο Δημάρχου