Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 12:52

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Ε.

Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Εκτελεστικής Επιτροπής,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 κα 63 του Ν. 3852/2010) την Τετάρτη 6 Σεπτεβρίου 2017 και ώρα 13.00, στο γραφείο Δημάρχου