Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 13:31

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Ε

Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Εκτελεστικής Επιτροπής,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 κα 63 του Ν. 3852/2010) την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00, στο γραφείο Δημάρχου.