Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011 15:46

22η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση σε (22η ) ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.


Προσκαλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010)
την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 και ώρα 14.00 μ.μ στο γραφείο Δημάρχου στη Δραπετσώνα.

 

(Επειδή την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 αρχίζουν οι δημοπρασίες της ΕΘΕΛ)


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΘΕΛ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών