Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012 09:03

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

Προσκαλείσθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010) την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00, στο γραφείο Δημάρχου.


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ.


ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

 

ΘΕΜΑ 2ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 3ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Μελετών
4. Τμήμα Προσόδων
5. Τμήμα Προμηθειών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λ.ΤΖΑΝΗΣ