Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012 09:32

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010) την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 13.00, στο γραφείο Δημάρχου.


ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο : ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. 00/6715.0003 ΠΟΣΟΥ 300.000,00 €, ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

 

ΘΕΜΑ 2ο : ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.

ΘΕΜΑ 4ο : ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

ΘΕMΑ 5ο : ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20.000,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. (Κ.Α. 30/7425.0002)

ΘΕΜΑ 6ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.

ΘΕΜΑ 7ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.

ΘΕΜΑ 8ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΘΕΜΑ 9ο :ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΑΠΕΔ (ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ).

ΘΕΜΑ 10ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΘΕΜΑ 11ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΘΕΜΑ 13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΘΕΜΑ 14ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΘΕΜΑ 15ο : ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 16ο : ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

ΘΕΜΑ 17ο : ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Κ.Α. 30/7413.0013).

ΘΕΜΑ 18ο : ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.840,00€ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. (Κ.Α. 40/7413.0014).

ΘΕΜΑ 19ο : ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΠΕΤΡΙΝΟΥ» ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

ΘΕΜΑ 20ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥ.

ΘΕΜΑ 21ο : ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ 22ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑTΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 23ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15.000€ ΓΙΑ ΤΗ: ¨ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ¨.

ΘΕΜΑ 24ο : ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ¨.

ΘΕΜΑ 25ο : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ.

ΘΕΜΑ 26ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.

ΘΕΜΑ 27ο : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ Α 441/2011 ΚΑΙ Α2794/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΜΗΜΑ 1ο ΚΑΙ 11ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ).

ΘΕΜΑ 28ο : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 850/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΜΗΜΑ Ε΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ).


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Διευθύνσεις Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος
2. Τμήματα Λογιστηρίου, Προμηθειών, Μελετών, Νομικής ΥπηρεσίαςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Λ.ΤΖΑΝΗΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση