Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 10:14

35η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010), την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:30, στο γραφείο Δημάρχου.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 28/7/2015 ΕΩΣ 27/7/2016.

 

ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΑΠΟ 1/7/2014 ΕΩΣ 30/6/2016.

 

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ¨ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.

 

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ Ο κ. ΚΑΠΟΥΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3/6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015, ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.¨ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ).

 

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΛΠ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

 

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ¨ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ¨ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015.

 

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Π.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ 848 & 311.

 

ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 8ου ΕΡΓΟΥ: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009¨ (ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΟ Δ.Ε.Κ.).

 

ΘΕΜΑ 13ο: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨.

 

ΘΕΜΑ 14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014.

 

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.

 

ΘΕΜΑ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 395.877,96€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨.

 

ΘΕΜΑ 17ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  • Διευθύνσεις
  • Τμήματα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση