Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 10:27

38η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010), την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30, στο γραφείο Δημάρχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

 

 • 33η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/8/2014
 • 45η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/11/2014
 • 34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/8/2014
 • 46η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/11/2014
 • 35η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/8/2014
 • 47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/11/2014
 • 36η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/9/2014
 • 47ηΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/11/2014
 • 37η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/9/2014
 • 48η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/11/2014
 • 39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/9/2014
 • 49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/12/2014
 • 40η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/10/2014
 • 50η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/12/2014
 • 42η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/10/2014
 • 51η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/12/2014
 • 43η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/10/2014
 • 52η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/12/2014
 • 44η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/10/2014
 • 53η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/12/2014
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

 

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 28/7/2015 ΕΩΣ 27/7/2016.

 

ΘΕΜΑ 4ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ¨ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.

 

ΘΕΜΑ 8ο: ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΠΑΡ. 1δ ΤΟΥ Ν. 3852/2010.

 

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΙΝΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ 8 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ¾ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α΄ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.

 

ΘΕΜΑ 13ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β΄ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.

 

ΘΕΜΑ 14ο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 250/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ¨ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4504/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ¨.

 

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 • Διευθύνσεις
 • Τμήματα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση