Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 10:51

40η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30, στο γραφείο Δημάρχου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΝΦΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2014.

 

ΘΕΜΑ 2ο: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015.

 

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  • Διευθύνσεις
  • Τμήματα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ