Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 14:32

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EKTAKTH)

Προσκαλείσθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010)
Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30, στο γραφείο Δημάρχου.