Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 04 Απριλίου 2018 11:10

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προσκαλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010) Τη Μ. Πέμπτη 5 Αππιλίος 2018 και ώπα 11.00 στο γραφείο Δημάρχου.