Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 13:53

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010) Τη Πέμπτη 31 Mαΐος 2018 και ώρα 12.00στο γραφείο Δημάρχου.