Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015 11:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ