Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 15:06

4η Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Δραπετσώνας στις 15/3/2011

Προσκαλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Κοινότητας Δραπετσώνας, (σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010), την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 και ώρα 20.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου μας στο Δημαρχείο Δραπετσώνας.

Το ΕΚΤΑΚΤΟ της σύγκλισης οφείλεται στο επείγον εκλογής των μελών, ώστε η επιτροπή Διαβούλευσης να συγκροτηθεί άμεσα, ώστε να αποφανθεί επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, το οποίο πρέπει να ψηφισθεί το επόμενο δεκαήμερο.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ


ΘΕΜΑ : ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίηση :
1) κ. Δήμαρχο Λουκά Τζανή.
2) κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
3) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
4) κ. Αραβιάδη Γεώργιο.
5) Κ. Μπεάζογλου Νικόλαο.